• אחסנת מטענים עבור לקוחות, כולל מתן שירותי מחסן נלווים וניהול מלאי ללקוח ברמת הפריט הנדרש,
    כולל העברת דוחות מלאי והנפקת תעודות משלוח/ קליטה למלאי.
  • בניית הסכמי אחסנה ללקוחות בהתאם להצעת מחיר שלקוח קיבל ממחלקת מכירות.
  • מסוף למכולות: אחסנת מכולות מלאות/ ריקות, כולל ניהול אחסנות והנפקת תעודות משלוח/ קליטה של מכולות.
  • השכרת מכולות פרטיות כמחסנים ללקוחות פרטיים או עסקיים ומכירת מכולות.
  • השכרת ציוד כולל/ ללא מפעילים.
  • ייעוץ טכני על ידי איש מקצוע בשטח הלקוח.
  • ביצוע עבודות ריקון/ המכלה/ אריזה, כולל טיפול בכל שרשרת האספקה.
  • ביצוע עבודות חוץ ופרויקטים, כולל כל השלבים של הביצוע והחומרים הנדרשים.
  • הנפקת חשבוניות ללקוחות